Likwidacja Szkód

Likwidacja szkody: komu przysługuje odszkodowanie z OC samochodu sprawcy?

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane w związku z ruchem pojazdu, a więc:

  • szkody rzeczowe (związane z uszkodzeniem pojazdu)
  • szkody osobowe (związane z doznanymi obrażeniami)

W ramach usług zapewniamy naszym klientom:

  • darmowe holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia,
  • darmowy pojazd zastępczy na czas likwidacji szkody,
  • darmowe parkowanie pojazdu do dnia oględzin,
  • dochodzenie należnej kwoty roszczenia – bez opłat wstępnych i stałych,
  • zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela lub kontynuację likwidacji wcześniej zgłoszonej szkody komunikacyjnej,
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody lub ponowną analizę merytoryczną zakończonej likwidacji szkody.
  • szkody zagraniczne
  • oferujemy bezgotówkowe naprawy w partnerskich zakładach mechanicznych

Nasze samochody